Egzamin ósmoklasisty

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronach:

  1. Centralna Komisja Egzaminacyjna >
  2. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie >

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
– języka polskiego,
– matematyki,
– języka obcego nowożytnego.