REKRUTACJA – oddział sportowy ⚽

Rusza nabór do klasy IV oddział sportowy o profilu PIŁKA NOŻNA. W oddziale sportowym kształcić się mogą zarówno dziewczęta, jak i chłopcy. Warunkiem utworzenia oddziału sportowego jest zakwalifikowanie się do niego co najmniej 20 uczniów w pierwszym roku szkolenia.

Uczniom oddziału sportowego zapewniamy: wszechstronny rozwój fizyczny, opiekę wykwalifikowanej i doświadczonej kadry instruktorskiej i trenerskiej, opiekę pielęgniarki, odpowiednią bazę treningową, udział w turniejach, zawodach, możliwość reprezentowania szkoły.

W ramach oddziału sportowego uczniowie będą realizować tygodniowo 10 godzin zajęć sportowych, w tym 6 godzin szkolenia sportowego z piłki nożnej oraz 4 godziny wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów, do oddziałów sportowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami – od 17 marca 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r.
  2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – od 13 kwietnia 2023 r. do 26 kwietnia 2023 r.
  3. Podanie do wiadomości publicznej listy kandydatów którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej – 26 kwietnia 2023 r.
  4. Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności – od 27 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.
  5. Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 11 maja 2023 r.
  6. Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia pisemnego oświadczenia – od 15 maja 2023 r. do 26 maja 2023 r.
  7. Podanie do wiadomości publicznej przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 29 maja 2023 r.

Wymagane dokumenty do oddziału sportowego:

  1. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego
  2. Zgoda rodzica/opiekuna o przyjęcie do oddziału sportowego
  3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do oddziału sportowego.

Dane kontaktowe:
sekretariat: 18 441 5791
Krystian Jarzębak: 601 861 999
Paweł Zwoliński: 515 553 375

Zarządzenie nr 224/2023 Prezydenta Miasta Nowego Sącza w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.