Dbam o ciało i ducha – w butach i na rowerze

REGULAMIN KONKURSU

Termin: 01.10.2022 – 31.05.2023r.
Wyniki konkursu – 09.06.2023 r.
Organizator: ks. Rafał Główczyk, Krystian Jarzębak.
Uczestnicy: Uczniowie Zespołu Szkolno–Przedszkolnego Nr 6 w Nowym Sączu; klasy: 4 – 8.
Miejsce konkursu: Zespół Szkolno–Przedszkolny Nr 6 w Nowym Sączu – konkurs obejmuje każdy region w Polsce i po za jej granicami.
Cele:

 • propagowanie zdrowego stylu życia, integracja rodzinna i koleżeńska,
 • poznawanie piękna Ojczyzny pod względem tradycji religijnych, kulturowych turystycznych; upowszechnianie znajomości zasad ruchu drogowego oraz poruszania się po szlakach turystycznych,
 • uczenie zdrowej, sportowej rywalizacji.

Warunki uczestnictwa: Konkurs obejmuje 4 kategorie. Każdy uczeń ZSP Nr 6 może wziąć udział w konkursie poprzez:

 1. prowadzony zapis łącznej ilości przejechanych kilometrów (do tego celu wykorzystujemy dowolną aplikację na telefonie komórkowym lub zegarku sportowym, liczniku rowerowym) – dystans pokonany NA ROWERZE w terminie od 01.10.2022 – 31.05.2023r.,
 2. prowadzony zapis łącznej ilości pokonanych kilometrów (do tego celu wykorzystujemy dowolną aplikację na telefonie komórkowym lub zegarku sportowym) – dystans pokonany NA NOGACH w terminie od 01.10.2022 – 31.05.2023r.,
 3. jednorazowo pokonany najdłuższy dystans NA ROWERZE (do tego celu wykorzystujemy dowolną aplikację na telefonie komórkowym lub zegarku sportowym, liczniku rowerowym) – dystans pokonany w terminie od 01.10.2022 – 31.05.2023r.,
 4. jednorazowo pokonany najdłuższy dystans NA NOGACH (do tego celu wykorzystujemy dowolną aplikację na telefonie komórkowym lub zegarku sportowym) – dystans pokonany w terminie od 01.10.2022 – 31.05.2023r.
  Uczestnik konkursu uczciwie zapisuje treningi (zrzut ekranu, historia aplikacji, zdjęcie z licznika rowerowego), a następnie przedstawia jury (Dyrektor Szkoły, Organizator, nauczyciele W-f) wyniki treningów. Pokonany dystans można przesłać na adres ksrafalg@wp.pl z opisem trasy, zdjęciem pokonanej trasy oraz podać imię i nazwisko oraz która klasa (czyni to Rodzic).
 5. Organizator zobowiązany jest podać do wiadomości ogólnej wyniki rywalizacji (Akademia na zakończenie roku szkolnego). Informacje będą umieszczone na stronie internetowej szkoły, Facebooku szkoły.
 6. W rywalizacji nie mogą brać udziału rodzice ani opiekunowie. Liczymy na uczciwość.

Nagrody: Przewidziane są 4 główne nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii.

Przejdź do treści