Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej numer 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu.Data publikacji strony …

Deklaracja dostępności Czytaj dalej »