Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w ZSP nr 6 w roku szkolnym 2023/24

Przewodniczący:Krzysztof Fiut
Zastępca: Iwona Dąbrowska
Skarbnik: Barbara Fiut
Sekretarz: Aneta Nieć
Członkowie: Magdalena Wygoda
Komisja rewizyjna:Anna Poręba / Edyta Zięba
Przejdź do treści