Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 18 w ZSP nr 6 w roku szkolnym 2022/23

Przewodniczący:Krzysztof Fiut
Zastępca: Iwona Dąbrowska
Skarbnik: Barbara Fiut
Sekretarz: Aneta Nieć
Członkowie: Aneta Lelito / Agnieszka Sikora
Komisja rewizyjna:Anna Poręba / Magdalena Zawiślan