Rekrutacja

Kontakt:
SEKRETARIAT – 18 441 57 91 w godz. 8.00 – 15.00
KLASA SPORTOWA – pan Krystian Jarzębak 601 861 999

REKRUTACJA zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2024 r.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

 1. Dokumenty i wnioski – przyjęcie PRZEDSZKOLAKA:
  Dokument WORD
  Plik PDF
 2. TERMINY postępowania rekrutacyjnego:

KLASY PIERWSZE:

 1. Wniosek o przyjęcie ucznia do szkoły:
  Dokument WORD
  Plik PDF
 2. Wniosek o przyjęcia ucznia spoza rejonu:
  Dokument WORD
  Plik PDF
 3. TERMINY postępowania rekrutacyjnego:

REKRUTACJA zgodnie z Zarządzeniem nr 69 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 stycznia 2024 r

 1. Wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego
 2. Zgoda rodzica/opiekuna o przyjęcie do oddziału sportowego
 3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań do uczęszczania do oddziału sportowego.
 4. TERMINY postępowania rekrutacyjnego:

PODSTAWA PRAWNA

Zarządzenie nr 73/2024 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz

Zarządzenie nr 69 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych dla organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.

UCHWAŁA NR LIV/699/2022 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych przez miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Przejdź do treści