Komunikaty

Egzamin ósmoklasisty

Stres egzaminacyjny. Materiały dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dostępne są na stronach:

Rekrutacja 2024/25

Drodzy Rodzice, prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do PRZEDSZKOLA, KLAS I, KLASY IV – ODDZIAŁ SPORTOWY oraz wykazem dokumentów, jakie należy złożyć, starając się o przyjęcie dziecka do naszej szkoły. Niezbędne informacje oraz pliki do pobrania – TUTAJ

Zielone serce szkoły

EKOPRACOWNIA poświęcona odnawialnym źródłom energii powstała w naszej szkole dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji w kwocie 75 000 zł. Zmieniamy się dla Was.

Dostępna Szkoła

W naszej szkole realizujemy projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Celem zaplanowanych działań było eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyznany grant umożliwił przeprowadzenie m.in. działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. …

Dostępna Szkoła Czytaj dalej »

Laptop dla ucznia

Przystąpiliśmy do realizacji projektu Ministra Cyfryzacji „Bezpłatny laptop dla ucznia”. O szczegółach rodzice uczniów klas czwartych zostali poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Więcej informacji o projekcie na stronie: www.laptopdlaucznia.gov.pl

Laboratoria Przyszłości

Od 1 września 2022r. bierzemy udział w Programie Laboratoria Przyszłości! Lista sprzętu zakupionego w ramach Programu – TUTAJ Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do …

Laboratoria Przyszłości Czytaj dalej »

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej numer 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu.Data publikacji strony …

Deklaracja dostępności Czytaj dalej »

Przejdź do treści