Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2023/24
Przewodniczący:
Zastępca:
Sekretarz:
Członkowie:
Opiekunki SU:mgr Alicja Bochenek, mgr Alicja Gałęziowska, mgr Anna Guc.

Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/24

Rok szkolny 2022/23
Przewodniczący: Jakub Kolasiński, 8a
Zastępca: Dominika Trepa, 8e
Sekretarz: Julia Słowińska, 8c
Członkowie: Gabriela Jargut, 8e / Natalia Włodarczyk, 8e / Liliia Tyshchenko, 8a
Opiekunki SU:mgr Alicja Bochenek, mgr Alicja Gałęziowska, mgr Anna Guc.

Działania Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/23