Dni wolne od zajęć

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 października 2022 roku (poniedziałek)
  • 2 maja 2023 roku (wtorek)
  • 4 maja 2023 (czwartek)
  • 5 maja 2023 (piątek)
  • 9 czerwca 2023 roku (piątek)

Zimowa przerwa świąteczna: 23-31 grudnia 2022r.
Ferie zimowe: 30 stycznia – 12 lutego 2023r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 6-11 kwietnia 2023r.
Egzamin ósmoklasisty: 23,24,25 maja 2023r.