Wymagania edukacyjne

KLASY I - III

EDUKACJA POLONISTYCZNA:

EDUKACJA SPOŁECZNA:

JĘZYK ANGIELSKI:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE:

RELIGIA:

KLASY IV - VIII

MATEMATYKA:

JĘZYK POLSKI:

JĘZYK ANGIELSKI:

PRZYRODA / BIOLOGIA:

HISTORIA:

PLASTYKA:

MUZYKA:

TECHNIKA:

INFORMATYKA:

GEOGRAFIA:

CHEMIA:

FIZYKA:

JĘZYK NIEMIECKI:

WIEDZA I SPOŁECZEŃSTWIE:

WYCHOWANIE FIZYCZNE:

RELIGIA:

Przejdź do treści