Dostępna Szkoła

W naszej szkole realizujemy projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Celem zaplanowanych działań było eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyznany grant umożliwił przeprowadzenie m.in. działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia. …

Dostępna Szkoła Czytaj dalej »