Plan lekcji:

Rok szkolny 2023/24:

Klasy 1 – 3
Klasy 4 – 8

Harmonogram spotkań zespołów przedmiotowych: trzeci czwartek miesiąca, godz. 16.30
Konsultacje z rodzicami: trzeci czwartek miesiąca, godz. 17.00