Z wizytą w Muzeum Okręgowym

Uczniowie klasy 5d pod opieką pani Renaty Polańskiej udali się do nowosądeckiego Muzeum Okręgowego przy ulicy Jagiellońskiej. Pierwsza wystawa, którą obejrzeliśmy to opowieść o dziejach naszego miasta na przełomie XIX i XX wieku, mówiąca o tym, że Nowy Sącz zawdzięcza swój obecny kształt działaniom wielu wybitnych osób i wspólnot mieszkańców, ich determinacji, inwencji i pracowitości. Ekspozycja składa się z kilku zasadniczych części ulokowanych w następujących po sobie pomieszczeniach. Poznaliśmy historię miasta od pierwszych dekad autonomii galicyjskiej aż po drugą wojnę światową. W kolejnej sali mieliśmy okazję obejrzeć ekspozycję zatytułowaną „Świat zatrzymany. Martwa natura na przestrzeni wieków”. Motyw martwej natury był zawsze obecny w sztuce i cieszył się dużą popularnością wśród twórców. Stał się tematem autonomicznym i pełnowartościowym, dając sposobność do indywidualnej i subiektywnej wypowiedzi artystycznej. Na zakończenie wizyty w muzeum udaliśmy się do osobnej sali, gdzie zaaranżowano pracownię malarską nowosądeckiego portrecisty Bolesława Barbackiego. Już planujemy kolejne wyjście. Galeria Marii Ritter, Dom Gotycki a może Miasteczko Galicyjskie? Do zobaczenia!

Przejdź do treści