Współpraca z ANS

11 stycznia podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu. W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS i Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie dr inż. Witold Bodziony oraz mgr Lucyna Szczepanek – dyrektor ZSP nr 6.

Porozumienie dotyczy możliwości realizacji prac rozwojowych i badań naukowych (prac badawczych) wspierających naukowy rozwój pracowników obu placówek.

Źródło: facebook.com/ANSNowySacz

Przejdź do treści