„Mediacje w edukacji”

Nasza szkoła bierze udział w programie współfinansowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przekazanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

“Mediacje w edukacji” to program szkoleniowo-wdrożeniowy Instytutu Edukacji Pozytywnej. Mediacje szkolne i rówieśnicze to niezbędny systemu rozwiązywania sytuacji konfliktowych, trudnych i kryzysowych w każdej placówce edukacyjnej i wychowawczej, która chce zbudować klimat sprzyjający zdrowiu psychicznemu młodzieży. W ramach programu odbyło się szkolenie rady pedagogicznej oraz warsztaty dla uczniów dające początek Szkolnemu Klubowi Mediacji.

Schemat mediacji w szkole

Przejdź do treści