Miasta nad Wisłą

W ramach realizacji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego – „Z kulturą mi do twarzy” dzieci z grup przedszkolnych zapoznawały się z większymi miastami leżącymi nad Wisłą: Krakowem, Warszawą, Toruniem i Gdańskiem. Zwiedzały je wirtualnie oglądając filmy i prezentacje multimedialne, poznały ważniejsze obiekty, zabytki, herby i legendy z nimi związane. Celem projektu było zainteresowanie dzieci wiedzą o miejscu zamieszkania – Polsce oraz zapoznanie z ogólnymi informacjami o największej rzece – Wiśle. Codziennie poznawały inne miasto i tworzyły kartkę do albumu. Na koniec każdy z uczestników zajęć wykonał album „Miasta nad Wisłą oraz ilustrację do wybranej legendy.

Przejdź do treści