Drużyna Kangura w przedszkolu

Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach pokazowych Drużyny Kangura odbywających się w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl

Głównym celem zajęć Drużyny Kangura jest kształtowanie u przedszkolaków zainteresowania ruchem i kulturą fizyczną, zaspokojenie potrzeby spontanicznej aktywności fizycznej, a także przygotowanie do podejmowania regularnego ruchu teraz i w późniejszych latach.

Przejdź do treści