Dostępna Szkoła

W naszej szkole realizujemy projekt grantowy „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Celem zaplanowanych działań było eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyznany grant umożliwił przeprowadzenie m.in. działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia.

Dzięki prowadzonym działaniom grantowym nasza szkoła stała się miejscem, w którym każdy uczeń, nauczyciel oraz rodzic mogą uczestniczyć w życiu szkoły, bez względu na ograniczenia wynikające z posiadanej niepełnosprawności czy specjalnych potrzeb.

Do tej pory w naszej szkole udało się zrealizować w ramach projektu działania inwestycyjne szczegółowo opisane poniżej i zilustrowane zdjęciami, natomiast lista zakupionych rzeczy TUTAJ

 • Przeprowadzono remont ciągów komunikacyjnych:
  • montaż balustrad,
  • na schodach położono płytki spełniające wymagania MDS,
  • przy podłodze i ścianach są pasy kontrastowe,
  • na terenie całego budynku stosowane są rozwiązania o charakterze informacyjnym, pozwalające uczniom odnaleźć się w przestrzeni szkolnej – opisy pomieszczeń są czytelne zarówno wzrokowo, jak i dotykowo (np. za pomocą druku wypukłego i/lub w alfabecie Braille’a).
 • Wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Wejście do budynku szkoły wyposażono w podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W szatniach zamontowano nowoczesne, specjalnie przystosowane szafki.

 • Gabinet pedagoga szkolnego oraz psychologa wyposażono w przyjazne dla dzieci meble i akcesoria.
 • Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest schodołaz gąsiennicowy. Model z podpięciem do wózka, który pomaga bezpiecznie pokonywać schody osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.
 • Stołówka szkolna posiada przystosowane dla dzieci stoliki oraz krzesła. W październiku zamontowano żaluzje.
 • Gabinet pielęgniarki wyposażono w nowoczesne biurko i leżankę.

 • W bibliotece zainstalowano ladę oraz stanowisko pracy zapewniające przestrzeń manewrową. Na stanowisko pracy składa się krzesło z regulacją wysokości oraz stół posiadający możliwość regulacji wysokości blatu i kąta jego nachylenia.
 • Na korytarzach szkolnych umieszczono zestawy krzeseł.

 • Uruchomiono pracownię językową, w której wprowadzono innowacyjne rozwiązania. Zamontowano monitor wbudowany w blat umożliwiający dotykowe sterowanie całą pracownią. Pulpity uczniowskie wyposażono w gniazda liniowe i słuchawki z regulacją siły głosu, zapewniające uczniom niedosłyszącym lepszy komfort pracy. Pracownia językowa stała się przyjazna dla uczniów z niepełnosprawnościami.

 • Przebudowano pomieszczenie sanitarne na łazienkę zapewniającą możliwość samodzielnego z niej korzystania zarówno osobom z ograniczeniami ruchowymi, jak i poruszającym się na wózku. Funkcjonalna łazienka została wyposażona w odpowiednio szerokie drzwi oraz specjalną toaletę i umywalkę z zabezpieczającymi poręczami.

 • W bibliotece, jadalni, świetlicy, sali gimnastycznej oraz salach 14 i 33 zamontowano nowe żaluzje i rolety regulujące skutecznie natężenie światła zewnętrznego.

Projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne. Realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską.

Projekt polega na dostosowaniu 3 szkół z Miasta Nowego Sącza do wytycznych zawartych w Modelu Dostępnej Szkoły w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami. Celem zaplanowanych działań projektowych jest eliminowanie barier funkcjonowania szkół podstawowych w przedmiocie szeroko rozumianej dostępności. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu możliwe będzie przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz działań podnoszących świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

Organ prowadzący: Miasto Nowy Sącz
Całkowita wartość projektu: 1 614 318, 00 zł
Całkowita wartość dofinansowania: 1 305 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 29. 06. 2023 r.

Więcej informacji na stronie: www.rarr.rzeszow.pl

Przejdź do treści