„Ekopracownia OZE”

„Ekopracownia OZE” – w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

W dniu 8 listopada 2023r. nauczycielki geografii – Pani Monika Popiela oraz biologii – Pani Wiesława Górska, przeprowadziły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny poświęcony odnawialnym źródłom energii. Konkurs odbył się w ramach projektu „Ekopracownia – zielone serce szkoły” finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W konkursie wzięło udział 36 uczniów reprezentujących większość nowosądeckich szkół podstawowych.

Najlepszymi w rywalizacji okazały się reprezentantki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Nowym Sączu: Maja Malarz i Dominika Pobocha, miejsce II – Mirella Krzak i Alicja Sołdra reprezentujące Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 7 w Nowym Sączu, miejsce III – Kacper Duszka i Krzysztof Strakosz z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Nowym Sączu.

Zwycięzcy zdobyli atrakcyjne nagrody a wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz zestaw materiałów promocyjnych związanych z projektem.

Przejdź do treści