Mój Region…

7 lutego odbył się etap szkolny XI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Celem konkursu jest między innymi pogłębienie wiedzy o historii Sądecczyzny, zainteresowanie historią, bogatą tradycją, duchowym i materialnym dziedzictwem regionu, a także uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych.

Uczestnikom życzymy udziału w następnym etapie konkursu.

Przejdź do treści