Finał konkursu „Jonasz”

Dwóch uczniów naszej szkoły – Filip Fiut (7d) i Karol Michalik (6c) zostało LAUREATAMI  XXVII Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej „Jonasz”, który odbył się 7 maja 2024 r. w Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej. W konkursie uczestniczyło kilkuset uczniów z Polski oraz Republiki Czeskiej należących do różnych wyznań – m. in. Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Ewangelicko –Augsburskiego. Uczestnicy tegorocznej edycji wykazywali się znajomością Ewangelii św. Jana. Więcej informacji na stronie: https://diecezja.bielsko.pl

Serdeczne podziękowania chłopcy złożyli swojej opiekunce naukowej – pani Agacie Skowron! I my do podziękowań się dołączamy oraz życzymy kolejnych sukcesów!

Przejdź do treści