„Bratnia dłoń”

Szkolny Klub Wolontariatu rozpoczął wdrażanie projektu „Bratnia dłoń”. Inicjatywa realizowana jest w ramach grantu przyznanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda, ze środków Fundacji Kindermissionsverk „Die Sternsinger”. Integracja młodzieży ukraińskiej uczęszczającej do naszej szkoły i młodzieży SKW odbyła się podczas wycieczki do Kopalni Soli w Wieliczce i nie tylko… Nowe przyjaźnie zawarte a wspólnie spędzony czas bezcenny!👍

Przejdź do treści