Innowacje techniczne

  • Kolejny rok z programem innowacje techniczne. Zajęcia zainaugurował 7 listopada twórca projektu dr hab. Jan Amos Jelinek.

  • Drugoklasiści z ogromnym zainteresowaniem poznawali działanie pola elektromagnetycznego z wykorzystaniem kompasu oraz obwodu elektrycznego na kolejnym spotkaniu w ramach programu.

Przejdź do treści