Profilaktyka

Uczniowie klas VII oraz VIII biorą udział w programie profilaktycznym dla dzieci i młodzieży prowadzonym przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu. W czasie spotkań omawiana jest tematyka uzależnień, agresji, kryzysów psychologicznych, z którymi zmagają się młodzi ludzie.

Przejdź do treści