Laboratoria Przyszłości

Od 1 września 2022r. bierzemy udział w Programie Laboratoria Przyszłości! Lista sprzętu zakupionego w ramach Programu - TUTAJ

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjnia zajęcia szkolne. Laboratoria pozwalają uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Więcej informacji na stronie: www.gov.pl

Nasze działania:

  • LISTOPAD 2022r. – Tworzymy własne projekty. Tym razem prezentujemy pracę Kamila Irzyka z klasy 8a wydrukowaną na drukarce 3d Adenturer.

  • PAŹDZIERNIK 2022r. – Klasa 8a i 8c testowały drukarkę 3d oraz długopisy 3D

  • WRZESIEŃ 2022r. – Zajęcia w pracowni pod czujnym okiem pana Krystiana Jarzębaka.

Przejdź do treści