Wiwat Konstytucja 3 Maja

„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć.” Te słowa Jana Pawła II stanowiły przesłanie akademii z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie mieli okazję przypomnieć sobie, jak ważna była to ustawa, chociaż obowiązywała bardzo krótko. W programie wystąpili członkowie Teatru Okazjonalnego z klasy 5a, Przygodna Grupa Śpiewacza (7a i 7c) pani Magdaleny Mirek, solistki Wanessa Pierzchała z 5c i Alicja Nazimek z 7b, które przygotowywały się z panią Dorotą Szymbarą. Gwoździem programu był niewątpliwie układ taneczny dziewcząt z klasy 5c, które ćwiczyły z panią Krystyną Chojnowską.

Przejdź do treści