DOKUMENTY SZKOŁY

  OCENA ZACHOWANIA - (wykaz cech i postaw podlegających ocenie)
 

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA I

KLASA II

KLASA III

- ocena śródroczna
- ocena roczna
- ocena śródroczna
- ocena roczna
- ocena śródroczna
- ocena roczna
EDUKACJA SPOŁECZNA
- ocena śródroczna
- ocena roczna
EDUKACJA SPOŁECZNA
- ocena śródroczna
- ocena roczna
EDUKACJA SPOŁECZNA
- ocena śródroczna
- ocena roczna
Język angielski:
- ocena śródroczna
- ocena roczna
Język angielski:
- ocena śródroczna
- ocena roczna
Język angielski:
- ocena śródroczna
- ocena roczna

Religia:
- ocena śródroczna i roczna

Religia:
- ocena śródroczna i roczna

Religia:
-
ocena śródroczna i roczna
- ocena śródroczna i roczna

 program nauczania
 program nauczani WAM

Zajęcia komputerowe:
- ocena śródroczna
- ocena roczna
Zajęcia komputerowe:
- ocena śródroczna
- ocena roczna
Zajęcia komputerowe:
- ocena śródroczna
- ocena roczna

KLASY IV - VIII

MATEMATYKA

JĘZYK POLSKI

JĘZYK ANGIELSKI

BIOLOGIA

klasa 4
- ocena śródroczna i roczna
klasa 4
- ocena śródroczna
- ocena roczna
klasa 4
- ocena śródroczna i roczna
klasa 4
- ocena śródroczna i roczna

klasa 5
 - ocena śródroczna i roczna

klasa 5
 - ocena śródroczna i roczna

KLASA 5
 
- ocena śródroczna i roczna

klasa 5
 
- ocena śródroczna i roczna

KLASA  6
- ocena śródroczna i roczna

KLASA  6
- ocena śródroczna
- ocena roczna

KLASA  6
- ocena śródroczna
- ocena roczna

KLASA 6
- ocena śródroczna i roczna

klasa 7
- ocena śródroczna i roczna
KLASA 7
- ocena śródroczna
- ocena roczna
klasa 7
- ocena śródroczna i roczna
KLASA 7
- ocena śródroczna i roczna
klasa 8
- ocena śródroczna i roczna
klasa 8
- ocena śródroczna i roczna
klasa 8
- ocena śródroczna i roczna
KLASA 8
- ocena śródroczna i roczna
Program nauczania - Nowa Era
Program Nauczania - WSiP
     

HISTORIA

PLASTYKA

RELIGIA

MUZYKA

KLASA  4
- ocena śródroczna i roczna

KLASA  4
- ocena śródroczna
- ocena roczna

KLASA  4
- ocena śródroczna i roczna

program nauczania

KLASA 4
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna

KLASA 5
 - ocena śródroczna i roczna

KLASA 5
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna

KLASA 5
 - ocena śródroczna i roczna

KLASA 5
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna
KLASA  6
- ocena śródroczna i roczna

KLASA 6
 - ocena śródroczna i roczna

KLASA 6
 - ocena śródroczna i roczna

KLASA  6
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna

KLASA 7
 - ocena śródroczna i roczna
    KLASA  7
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna
KLASA 8
 - ocena śródroczna i roczna
     

TECHNIKA

INFORMATYKA

GEOGRAFIA

CHEMIA

KLASA  4
- ocena śródroczna
- ocena roczna

KLASA  4
- ocena śródroczna i roczna

 

 

 

KLASA 5
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna
KLASA 5
 - ocena śródroczna i roczna
KLASA 5
- ocena śródroczna i roczna

rozkład materiału

 
KLASA 6
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna
KLASA 6
 - ocena śródroczna
 - ocena roczna
KLASA 6
 - ocena śródroczna i roczna
 


 

KLASA 7
- ocena śródroczna i roczna

Rozkład materiału

KLASA  7
- ocena śródroczna i roczna

rozkład materiału

KLASA 7
- ocena śródroczna i roczna
  KLASA 8
- ocena śródroczna i roczna
KLASA  8
- ocena śródroczna i roczna

rozkład materiału

KLASA 8
- ocena śródroczna i roczna

FIZYKA

JĘZYK NIEMIECKI

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYCHOWANIE FIZYCZNE

KLASA  7
- ocena śródroczna i roczna

Rozkład materiału

KLASA  7
- ocena śródroczna i roczna

 

 

 

KLASY 4 - 8 

KLASA  8
- ocena śródroczna i roczna

KLASA  8
- ocena śródroczna i roczna
KLASA  8
- ocena śródroczna i roczna